Saturday, August 2, 2014

తమిళనాడు తెలుగు

తెలుగు అక్షర గ్యానం  లేకండా తెలుగు రాసే కళా గూగుల్ ఇచ్చింది వరప్రసాడమే.
తమిళనాడు మడురైజిలలో ,కోయన్బతుర్ జిలాలో త్రినేల్వేలి జిలాల తెలుగువాలుఎక్కువ అతే మాతిరి
చేన్నైలను ఎక్కువ.

మేము తెలుగు సతవలేతు . ఐత్తే తెలుగు ఇంట్లో సొంత బందాలుతో సంభాసనై సేత్తోం.

తెలుగు మధ్రంని తమిళ్ మహా కవి భారతియారు పాటత పాడినారు. తెలుగుంటే అందం.

ఈ అందం తెగు  మదురైలో  రాందా త అయితే సుద్ధ తెలుగులరండీ .

తీసురాంటే   కొనగురంటారు.
ఎస్సున్ధిని మేము ఆంధ్రల బాగా ఉంది.

తెలుగు  మాట్టాడితే తెలుగువాలాగే  అర్తంగాలేతు.

మా  తెలుగు తమిళ్ స్టైలు.
Post a Comment