Tuesday, April 30, 2013

हिंदी तमिल सीखिए=ஹிந்தி தமிழ் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

  ஹிந்தியும் தமிழும்

ஜன்மம் என்றால் மரணம் நிச்சயம்.--ஜன்ம ஹோ தோ  மரண் நிஷ்சித் ஹை.

   மேற்கண்ட வாக்கியத்தில்  ஜன்மம் ,ஜன்ம மரணம்  மரண் நிச்சயம் நிச்சித் மூன்று சொற்கள்   இரு மொழிகளிலும்  பொதுவாக உள்ளன.

जन्मं  एनराल  मरणं निच्चयम.==जन्म हो तो मरण निश्चित है.

उपर्युक्त वाक्य में जन्म ,मरण ,निश्चित तीनों  दोनों भाषाओं में आम शब्द है.

रात्रियिल  शीग्गिरम  निथ्त्तिरै  वरुकिरतु.===रात्री को शीघ्र  निद्रा आती है.
ராத்திரியில் சீக்கிரம் நித்திரை வருகிறது.=ராத்ரி கோ ஷீக்ர நித்ரா ஆதி ஹை.

ராத்ரி   நித்திரை  சீக்கிரம் இருமொழியிலும் உள்ள சொற்கள்.

रात्री ,निद्रा ,शीघ्र तीनों  दोनों भाषाओं  में है.

Monday, April 29, 2013

तमिल -हिंदी सीखिए.=தமிழ் ஹிந்தி கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

    १.प्यार में स्वार्थ के लिए स्थान  नहीं  है.=अन्बिल सुयनलत्तिर्कू  इडम इल्लाई.

ப்யார் மேன் ஸ்வார்த்த கே லியே ஸ்தான் நஹீன்  ஹை.=அன்பில் சுய நலத்திற்கு  இடம் இல்லை.

   २.இருவருக்கு இடையில் காதல்.=தோனோன் கே பீச் மேன் முகப்பத் ஹை.
इरुवरुक्कू  इडैयिल  कादल .=दोनों  के बीच में मुहब्बत है.

३.अन्बे कडवुल =प्यार  ही भगवान है.=அன்பே கடவுள் =ப்யார் ஹீ பகவான் ஹை.

४.சிரத்தை  என்றால் நாம் விரும்பும் நபரை மற்றவர்கள் விரும்பவேண்டும் ;விரும்ப வைக் க வேண்டும் என்றும் தோன்றும்.

श्रद्धा  है  तो  हमें लगेगा   ,जिसे हम पसंद करते हैं ,उसको दूसरे भी  पसंद करना चाहिए.पसंद कराना चाहिए.

சிரத்தா  ஹோ தோ,ஹமேன்  லகேகா,  சிசே ஹம் பசந்த்  கர்தே ஹைன், உஸ்கோ  தூஸ்ரே  பீ  பசந்த்  கர்னா  சாஹியே ,பசந்த்  கரானா  சாஹியே.

५.भक्ति  तो सार्वजनिक  और प्यार की बात है.श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को मनुष्य बनाने में सार्थक है.
वही मनुष्यता लाने का मार्ग है;
भक्ति पोतुवानतुम अन्बानतुम आकुम. सिरत्तैयुम बक्तियुम  मनितनै मनितनाक्कुम  पोरुल्कोंडतु .
अतुवे मनितत तन्मे  कोंडू वरुम    वली .

பக்தி தோ சார்வஜனிக் அவுர்  ப்யார் கீ பாத்  ஹை.சிரத்தா அவுர் பக்தி மனிதனை மனிதனாக்கும் பொருளுடையது .அதுவே  மனிதத் தன்மை
கொண்டுவரும்  வழி .

६.अतनाल   तान  नम मुन्नोर्कल बक्तिक्कुम सिरत्तैक्कुम  मुक्कियत तुवं  अलित्तनर.
इसीलिये  हमारे  पूर्वजों  ने  भक्ति और श्रद्धा को प्रधानता दी है.
அதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் பக்திக்கும் சிரத்தைக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தனர் .
இசீலியே ஹமாரே  பூர்வஜோன்  னே   பக்தி அவுர் சிரத்தா கோ பிரதானதா தீ ஹை.

हिंदी -तमिल सीखो.

௧.पेट्रोर   तंगल  कुलन्तैकलुक्काक   पल तियाकंकल  सेय्किन्रनर.==माता -पिता  अपने बच्चों के लिए कई त्याग करते है.

பெற்றோர்  தங்கள் குழந்தைகளுக்காக  பல தியாகங்கள் செய்கின்றனர்.
மாதா-பிதா  அப்னே பச்சோன் கே லியே  கயீ த்யாக் கர்தே ஹைன்.

२.அதை குழந்தைகள்  உன் கடமை. அதையும் சரியாக செய்யவில்லை என்று வளர்ந்ததும்  கூறுவது  குழந்தைகளின்   குணம்.
பச்சோ கே பட்னே கே பாத் ய் கஹ்னா உன்கா  ஸ்வபாவ்  ஹைன் கி   யஹ் உன்கா கர்தவ்ய ஹாய்;உசே பீ உன்ஹோனே  டீக்  நஹீன்  நிபாயா.


अ तै   कुलंतैकल  उन कड़मै। अतैयुं  सरियाक  सेय्याविललाई   एन्रु कूरुवतु  कुलंतैकलिन  गुणं .

बच्चों के बढ़ने के बाद यह कहना उनका स्वभाव है  कि   यह तो उनका कर्त्तव्य है;उसे भी उन्होंने ठीक नहीं निभाया.

௩. இதுதான்  உலகம். யஹீ  சன்ஸார் ஹை.
यही  संसार है;==इतुतान  उलकम.Wednesday, April 24, 2013

learn hindi-tamilईश्वर   ने बुद्धि दी है. ==कडवुल  अरिवैक कोडुत्तुल्लार।
  ஈஸ்வர் நே புத்தி தீ ஹை.=கடவுள் அறிவைக் கொடுத்துள்ளார் . 

மனதையும் கொடுத்துள்ளார். =மன் பீ தியா  ஹை.
मनतैयुम कोडूत्तुल्लार ==मन भी दिया है;

मन में तो विचारों की लहरें उठती रहती हैं.==मनतिल एन्न अलैकल वीसिक्कोंड़े इरुक्किन्रन .

மன் மேன் விசாரோன் கீ லஹரேன் உட்தீ  ரஹ்தீ ஹைன்.=மனதில்எண்ண அலைகள்   வீசிக்கொண்டே இருக்கின்றன.

மனிதன் தன் ஞானத்தால் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை அமைத்துக்கொண்டால்  மன அமைதி,மன திருப்தி ,மன மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம்.

मनुष्य अपने ज्ञान  से मन में अच्छे विचारों को बना लें तो मानसिक शांती ,मानसिक संतोष और मानसिक आनंद  के साथ  जी सकते हैं.
மனுஷ்ய  அப்னே ஞான் சே மன் மேன் அச்சே விசாரோன் கோ பனா லேன் தோ மானசிக் ஷாந்தி ,மானசிக் சந்தோஷ் அவுர் மானசிக் ஆனந்த கே சாத் ஜி சக்தே ஹைன்.

Monday, April 22, 2013

learn tamil hindi

इनरु प्रदोशम --आज प्रदोष का दिन है.-இன்று பிரதோஷம் =ஆஜ் பிரதோஷ்  கா தின்  ஹை.

இஸ் டின் மேன் ஷாம் கோ  ஷிவ் கீ பிரார்த்தனா  கர்னே சே  சிவ கீ க்ருபா மிலேகீ.-இந்த நாளில் சிவனின் பிரார்த்தனை  செய்தால் சிவனின் அருள் கிட்டும்.

इस दिन में शाम को शिव की प्रार्थना करने से शिव की कृपा मिलेगी.
इंत नालिल शिवनै प्रार्थनै  सेय्ताल  सिवनिन अरुल किटटुम।

शिव के वाहन नंदी क दूध अभिषेक और प्रार्थना कल्याण करेगी.
सिवनिन  वाहन नन्धिक्कू पालाभिशेकमुम  प्रार्त्तनै  नालं तरुम.

சிவனின் வாஹனம் நந்திக்கு பாலாபிசேகமும்  பிரார்த்தனையும் நலம் தரும்.
சிவ கே வாஹன் நிந்தி கோ பாலாபிசேக் அவுர் பிரார்த்தனா பலாभला bhala கரேகீ.

Sunday, April 21, 2013

tamil hindi --learn.

आजकल के लोग = இன்றைய மக்கள் 
खासकर  भारतीय =मुक्कियमाक  इन्तियर्कल =    காஸ்கர்  பாரதீய ==முக்கியமாக இந்தியர்கள் 
सरकारी दफ्तरों में =अरसु  अलुवलकंगलिल =சர்காரி தப்தா ரோன் மேன் =அரசு அலுவலகங்களில்  

न्याय  की मांग  करने पर वह नहीं मिलेगा=नियायम केट्टाल  अतु  किडैक्कातु .
நியாய கீ மாங் கர்னே பர்  வஹ்  நஹீன் மிலேகா;=நியாயம் கேட்டால் அது கிடைக்காது.
उस के लिए पैसे या सिफारिस की आवश्यकता पडेगी =अतर्कु  पनमो अल्लतु  सिफारिसो तेवैप पडुम .
அதற்கு பணமோ சிபாரிசோ தேவைப்படும்.=உஸ்  கேலியே  பைசே யா சிப்ஹரிச் கீ ஆவஷ்யக்தா படே கி .

ईमानदारी अफसर की भी कमी नहीं है; पर वे मजबूरी के कारण चुप रहेंगे;
नानायमुल्ल   अलुवलकर्कलुक्कु  कुरैविल्लाई; आनाल  वेरु वली  इनरी पेसामल इरुप्पार्कल'
ஈமான்தாரி ஆபிசர்  கீ கமீ  நஹீன் ஹைன்; பர மஜ்பூரி  கே காரண்  சுப் ரஹேங்கே .
நாணய முள்ள  அலுவலர்களுக்கு குறைவில்லை;ஆனால் வேறுவழி இன்றி பேசாமல்  இருப்பார்கள்.


tamil-hindi seeko.


भरतनाडु  पलम   पेरुम नाडु ,इन्निनैवु अकटरातीर ==भारत प्राचीनतम देश है;यह कभी न भूलना;
பாரத நாடு பழம் பெரும் நாடு,இந்நினைவு அகற்றாதீர்;
பாரத்  ப்ராசீனதம் தேஷ்  ஹை ;யஹ்  கபீ   ன  பூல்னா (bhoolna)
bhaarata naadu pzalam perum naadu; inninaivu akatraateer.=bharat  praacheenatam desh hai;yah kabhee n bhoolnaa.

neer athan putalvar.==aap uskee santanen hai;
நீர் அதன் புதல்வர்;=ஆப் உஸ்கி   சன் தாநேன்  ஹைன்.
नीर अतन पुतल्वर .=आप उसकी संतानें हैं .

Thursday, April 18, 2013

हिंदी -तमिल सीखो.=ஹிந்தி தமிழ் கற்றுக்கொள். learn tamil -hindi.

 आज रामनवमी   का  दिन है.= இன்று ராமநவமி.
ஆஜ் ராம்ந வ மி   கா தின் ஹை.--इनरु राम नवमी.

आज राम के नाम जपने से  अपने को और विश्व  को भलाई होगी.-
 इनरु राम नामं जपिप्पताल नमक्कुम उलकत्तिर्कुम नन्मै उन्डाकुम.


ஆஜ் ராம் கே நாம்  ஜப்னே சே ஹம்கோ ஆர் விஷ்வ கோ பலாயி ஹோகீ .

இன்று ராம நாமம் ஜபித்தால் நமக்கும் உலகத்திற்கும் நன்மை உண்டாகும்.


 ஹஜாரோன் சாலான் சே ராம் நாம் ஜபதே  ரஹ்னே பர்  பீ  ஜக் மேன் அசாந்தி  பட் ரகீன் ஹைன் .. க்யோன்?

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ராம நாமம் சபித்தாலும் அமைதியின்மை 
அதிகரிக்கிறதே?  ஏன்?

हज़ारों सालों से राम नाम के जपने पर भी अशांति बढ़  रहीं है. क्यों/?

जप्नेवालों के मन पवित्र है  तो ठीक है; भ्रष्टाचार,हत्या,बलात्कार रिश्वतखोर आदि पाप हैं.उनके कारण 
दुःख ही बचेगा. जानकर भी लोग वे सब करते है.

जपिप्पवर्कलिन  मनम तूयाताका  इरुक्कवेंडूम.
 अप्पडी  इरुन्ताल सरि.
ऊळल, कोलाई ,कर्पलिप्पू ,लंचम  मुतालियवाई  पावं. अवैकलिन कारनामाक तुन्बम  ताने मिन्चुम. तेरिन्थुम अवैकलाई मक्कल सेय्किंनरनर .

ஜபிப்பவர்களின் மனம்  தூயதாக இருக்கவேண்டும்.அப்படி இருந்தால் சரி.

ஊழல் ,கொலை ,கற்பழிப்பு  ,லஞ்சம்  முதலியவை பாவம்.அவைகளின் காரணமாக துன்பம் தானே மிஞ்சும். தெரிந்தும் அவைகளை மக்கள் செய்கின்றனர்.

Tuesday, April 16, 2013

learn tamil;hindi

 
         
பல தியாகிகள் தங்கள்  உறவினர்கள்              , कई  शहीद  अपने नाते-रिश्ते

மனைவி,மக்கள் ,உடைமைகள்                         पत्नी ,संतान ,धन-दौलत
  அனைத்தையும் துறந்து  அடிபட்டு            ,सबको त्यागकर ,मार  खाकर
மிதிபட்டு, செக்கிழுத்து                                     पैरोंके नीचे दबकर ,कोल्हू खींचकर जेलवास करके
சிறைப்பட்டு
மறைந்து வாழ்ந்து ,                                           छिपकर  जिदगी बिताकर
நோய்வாய்ப்பட்டு                                            बीमार पड़कर
 உயிர்த் தியாகம் செய்து                            अपनी जान को बलि देकर
 நமக்கு வாங்கித்தந்த                                    हमको आजाद दिलाया .
சுதந்திரம் .

,நமக்குக்  கிடைத்த வாக்குரிமை,    जो मत देने का अधिकार मिला है ,आज अल्प  पैसे के लिए

இன்று  அற்ப பணத்திற்கு                     मोल ले सकते हैं, मूल्य लगा सकते हैं ,ऐसे राजनीतिज्ञों की
விலைபோகும் ,வாங்கலாம் என்ற
அரசியல்வாதிகளின்
 அற்ப ஆசையை                                        अल्प  इच्छा को असफल करना ही सच्चे देश भक्त  का                                              --------------------------------------------     -कर्त्तव्य है.
நிறைவேறாமற் செய்வதே
  உண்மையான
 தேசபக்தனின்  கடமை.

அது வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில்        ऐसा आशा करेंगे  कि आनेवाले चुनाव में जनता                  ----------------------------------------------------------ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभायेंगे.                    

  மக்கள் நேர்மையாக
 கடமை ஆற்றுவார்கள் என்று நம்புவோம்

learn tamil hindi.

२ ० १ ४  चुनाव  आनेवाला है. ==2014 தேர்தல் வரப்போகிறது.
2014 சுநாவ் ஆனேவாலா  ஹை .

ஆப்  கிஸ்கோ  வோட்  தெங்கே?=நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீர்கள்.?

आप  किसको ओट  देंगे ?=नींगल यारुक्कु ओट्टू  पोडुवीरकल ?

2014  election has to come, To whom will you give vote?

The future of the country,the future of the young generations , is in your valuable votes.

देश का भविष्य ,युवा पीढी का भविष्य आपके ओट  में है. 

नाट टिन  एतिर्कालम ,इलम  तलै  मुरैयिनरिन  एतिर्कालम   उंगल  ओट टिल  उल्लतु 

தேஷ் கா பவிஷ்ய,யுவா  பீடி  கா bhavishya   பவிஷ்ய   ஆப்கே ஒட்  மே (ன்)  ஹைன்

நாட்டின் எதிர்காலம் ,இளம் தலைமுறையினரின் எதிர்காலம் உங்கள் ஓட்டில் இருக்கிறது.

இதை மனதில் இருத்தி ஓட்டளியுங்கள்.=இஸே மண் மேம் ரக்கர் ஒட்  தீஜியே,

इसे  मन में रखकर ओट  दीजिये,==इतै  मनतिल  इरुत्ति  ओट्टलियुङ्गल .

Monday, April 15, 2013

हिंदी तमिल सीखो।   learn hindi -tamil 


aadarneeya  sajjano,bhayiyon ,bahanon  sabko mera pranaam.

आदरणीय सज्जनों,भाइयों ,बहनों , सब को मेरा प्रणाम .

mathippirkuriya periyorkale,sakothara sakotharikale/udan pirappukale, ellorukkum vanakkam.

மதிப்பிற்குரிய  பெரியோர்களே,சகோதர சகோதரிகளே/உடன் பிறப்புகளே,
எல்லோருக்கும் . 

Thursday, April 11, 2013

விஜய வருடம் வாழ்த்துக்கள்

விஜய  வருடம்  வாழ்த்துக்கள் 

விஜய  வருடம் ,பெயரே 
வெற்றிவருடம்;
தரணியில் சுபிக்ஷம் ,
தண்ணீர் தட்டுப்பாடு 
இருக்காது என்று 
இவ்வருட பலனில்
 கூறப்பட்டுள்ளதே,
ஒருமகிழ்ச்சிதான்.

இந்த ஆண்டு பிறப்பில்,
மனித நேயம்  வளரவும்,
கடமையுணர்வு ஓங்கவும்,
கையூட்டுகள் இல்லா ,
அரசு அலுவகங்கள்  இயங்கவும்,
அனைவருக்கும் ,அனைத்து 
நலன்கள் கிட்டவும்,
ஆனந்தம் பொங்கவும்,
இல்லாமை அகலவும்,
ஈகையாளர்கள்- பெருகவும்,
உள்ளத்தில் நேர்மை  பெருகவும்,
ஊரும்நாடும் செழிக்கவும் ,
எண்ணங்களில் உயர்வும் 
ஏற்றமடையும்   வாழ்க்கையும்,
ஐக்ய உணர்வும் ,
ஒப்பில்லா புகழும் ,
ஓங்கி உலகு புகழ் பாரதமும்,
களங்கமில்லா  பக்தியும்,
கலக்க மில்லா இல்வாழ்க்கையும்,
சலனமில்லா மனமும் 
ஞானமயமான  உயர் சிந்தனைகளும் 
அனைவரும் அகிலமும் உய்ய,
தென்னாட்டுடைய ,சிவபெருமானும் ,
எந்நாட்டிற்கும் இறைவனுமான ,
உலகநாதனை வேண்டி  வணங்கி,
உற்றாருக்கும்,உறவினருக்கும்,
நண்பர்களுக்கும்  எனது இனிய 
தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

Friday, April 5, 2013

ஹிந்தி கற்போமா? க்யா ஹம் ஹிந்தி சீகேன் ?क्या तमिल/हिंदी सीखें?

ஹிந்தி கற்போமா? க்யா  ஹம்  ஹிந்தி சீகேன் ?क्या तमिल/हिंदी सीखें?


वे टी .वि . देखे .==अवर्कल टी वि .न पार्क्काट्टूम .

नाम सिनेमाविर्कू पोकलाम.==हम सिनेमा जाएँ =ஹம்  சினிமா ஜாயேன் .=நாம் சினிமாவிற்குப் போகலாம்.

க்யா  ஹம்  தோடி  தேர் (DER) கேளேன் ?=நாம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாமா?
क्या हम थोड़ी देर खेलें?=नाम कोंज  नेरम  विलैयाडलामा?