Friday, December 28, 2012

तमिल-हिंदी सीखिए

तमिल-हिंदी सीखिए

वीण पेच्चु  पेसाते .=व्यर्थ  या बेकार की बात मत बोलो।

पोय  पेसाते =झूठ मत बोलो।

वरवुक्कू  मीरी  सेलवु  सेय्याते।==आय से ज्यादा खर्च मत करो।

पेरियोरुक्कु  मरियादै  सेय = बड़ों का आदर करो।

पेरियोरैत  तुनैक कोल=बडोंको साथी  बनाओ .

Post a Comment