Wednesday, December 5, 2012

 तमिल -हिंदी सीखो

सीक्किरम  वा .== जल्दी आओ .

तामतम   सेय्याते = देर  मत  करो।

नी   विलैयाडाते =तुम  मत खेलो।

नी   पॉय   पेसाते =तुम  झूठ  मत बोलो

कुलान्दैऐ   अडिक्काते = बच्चे को मत मारो .
Post a Comment