Tuesday, October 20, 2015

தமிழ் ஹிந்தி கற்க -तमिल -हिंदी सीखिये ---तमिल -हिंदी सीखिये ---

१. आय = income आमदनी ---वरुमानम् 
வருமானம்.: ஆய்-- ஆமதனி
२. वेतन வேதன்  --सम्बलम्, ऊतियम -salary ஊதியம் 

३. मासिक वेतन -मातऊतियम /मासच सम्बलम्। 
     மாசிக் வேதன் -மாத ஊதியம் /
     மாசச் சம்பளம் 
 ४. कितने रूपये --एव्वळवु  रूपाय 
      கித்னே ருப்யே --எவ்வளவு ரூபாய் 
   ५।  दस  हज़ार --पत्तायिरं। தஸ் ஹஜார் -பத்தாயிரம் 

  ६;सरकारी  काम ?--अरसु  वेलैया ?
சர்காரி காம் --அரசுவேலை 


   ७. गैर सरकारी  काम ---तनियार वेलैया ?
       கைர்  சர்காரி காம் --தனியார் வேலை 

  8. स्थायी  या  अस्थायी ?  --निलैयानता ?तरकालिकमा ?
ஸ்தாஈ  யா அஸ்தாஈ ?
நிலையானதா ? தற்காலிகமா ?

  ९  आपकी योग्यता --तंगल  तकुति ?
ஆப்கீ  யோக்யதா --தங்கள் தகுதி ?
  १० शैक्षणिक --कल्वी ? ஷைக்ஷனிக் --கல்வி 
  ११। तकनिकी --तोलिलनुटपम ?தக்னிக்கி --தொழில் நுட்பம் ?

  १२. आगे बढ़ो --मुन्नेरु   ஆகே படோ -முன்னேறு 


Post a Comment