Tuesday, November 27, 2012

மனம்

 
 
 
மனம் 
 
 
 மனதில்  உறுதி வேண்டும் .
 
 
 
ஒருமை  உடன் நினது திருமலரடி நினைக்கவேண்டும் .
 
 
 
 
நினைக்க  ஒரு மனம் வேண்டும்.
 
 
 
மறக்க  ஒரு மனம் வேண்டும்.
 
 
 
மனம்  ஒரு குரங்கு .
 
 
 
 பொன் மனம்.
 
கல் மனம்.
 
 
மனம்  வெள்ளை .
 
 
உள்  மனம்.
 
புறமனம் .
 
 
 
Post a Comment