Friday, April 5, 2013

ஹிந்தி கற்போமா? க்யா ஹம் ஹிந்தி சீகேன் ?क्या तमिल/हिंदी सीखें?

ஹிந்தி கற்போமா? க்யா  ஹம்  ஹிந்தி சீகேன் ?क्या तमिल/हिंदी सीखें?


वे टी .वि . देखे .==अवर्कल टी वि .न पार्क्काट्टूम .

नाम सिनेमाविर्कू पोकलाम.==हम सिनेमा जाएँ =ஹம்  சினிமா ஜாயேன் .=நாம் சினிமாவிற்குப் போகலாம்.

க்யா  ஹம்  தோடி  தேர் (DER) கேளேன் ?=நாம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாமா?
क्या हम थोड़ी देर खेलें?=नाम कोंज  नेरम  विलैयाडलामा?
Post a Comment